Донецький Промстройніїпроєкт Послуги


« Донецький Промстройніїпроєкт I S O   |   Науково-дослідний і проектний інститут Донецький Промстройніїпроєкт »

Основними напрямами проектній діяльності інституту є забезпечення суб’єктів інвестиційного процесу проектною документацією для будівництва, проектний-дослідницькими розробками, а також надання послуг будівельним організаціям і Замовникам.

Інженерні дослідження для будівництва:

 • топографічні, інженерно-геологічні дослідницькі роботи для будівництва;
 • гірничо-геологічні обгрунтування будівництва будівель і споруд над гірськими виробленнями.

Розробка повного комплексу проектний-кошторисної документації для будівництва, реконструкції і капітального ремонту:

 • промислових підприємств чорної металургії, машинобудування і ін. галузей;
 • цивільних будівель і споруд;
 • житлових комплексів з об’єктами інфраструктури (соцкультпобуту);
 • магістральних мереж водоводов і каналізацій з насосними станціями і очисними спорудами для житлових, адміністративних будівель, споруд і промислових підприємств;
 • земляних дамб, шлаконакопітелей і хвостових ставків;
 • дренажних систем;
 • розчищення і відновлення русел малих річок;
 • полігонів твердих побутових відходів (ТБО).

Розробка містобудівної документації:

 • генеральні плани підприємств;
 • проекти впорядкування і озеленення міських територій і підприємств;
 • схеми впорядкування промислової забудови, генеральних планів промислових вузлів;
 • розділи промислових територій генеральних планів міст.

Комплексне обстеження будівель і споруд з видачею рекомендацій по їх посиленню.

Оцінка дії об’єктів на навколишнє середовище (ОВОС).

Оцінка вартості майна і незавершеного виробництва.

Складання паспортів технічного стану будівель, споруд і підприємств.

Підготовка пропозицій і оформлення документів по відведенню ділянок для будівництва.


Tags: , , , , , ,

Донецький ПромбудНДІпроект


Схожі записи

Published: March 31st, 2009 at 9:15
Categories: Донецький ПромбудНДІпроект